Kontakt

Styrelsen

E-post styrelsen@brf-herrestad7.se

Aktuella namn på styrelsens ledamöter samt vem som ansvarar för vad i styrelsen finner du på anslagstavlan vid trapphusens entréer. Kontakta oss gärna med dina frågor!

Fastighetsskötare

Fastigheten sköts av Bredablick och den ekonomiska förvaltningen av Örehus.

Kontakt Bredablick:

Felanmälan

Kontakt Örehus:

Telefon 040-23 43 00
E-post info@orehus.se