Kontakt

Styrelsen

E-post styrelsen@brf-herrestad7.se

Aktuella namn på styrelsens ledamöter samt vem som ansvarar för vad i styrelsen finner du på anslagstavlan vid trapphusens entréer. Kontakta oss gärna med dina frågor!

Fastighetsskötare

Fastigheten och den ekonomiska förvaltningen sköts av Nabo,
Alla kontakuppgifter finns på:
https://nabo.se/kontakt

Felanmälan:
010 288 00 26

Kontakt
010 288 00 27